Een zwaar verlies.

— 17 / 04 / 2018

Omdat de ene zakelijke relatie soms grotere indrukken nalaat dan de andere voel ik mij toch bijzonder gedwongen een woordje te schrijven over een telefoontje die ik vandaag ontving.

Na een opgetogen voormiddag door een nieuwe inrichting die wij mochten uitvoeren kreeg ik een telefoontje van Dominiek Dudal van Immo Acasa te Brugge. Met dit kantoor hebben wij ondertussen een heus vertrouwensrelatie opgebouwd en reeds meerdere projecten samen gerealiseerd. De zaakvoerder Dhr. René Vercruysse is dan ook één van de meest hartelijke en meelevende makelaars die ik ken en maakt zaken doen met elkaar zeer aangenaam en geruststellend. Het was dan ook van zelfsprekend dat het telefoontje op een vrij amicale manier werd behandeld, tot mij de boodschap van dit telefoontje duidelijk werd.

Tot stilte gedwongen door de inhoud van het gesprek kan ik me enkel diepbedroefd uitdrukken met het heengaan van Dhr. René Vercruysse. Tijdens zijn familie vakantie werd een ongeval hem fataal. Zijn rechterhand Dominiek Dudal heeft de kracht gevonden alle relaties die in de nabijheid staan van Immo Acasa persoonlijk in te lichten over het bijzonder zwaar verlies die dit kantoor te verwerken krijgt. Ons innig medeleven voor alle collega's.

Met dit woordje wil ik mij dan ook richten op de familie van René en hun mijn diepste medeleven betuigen. Zijn familie verliest niet enkel een bevlogen zakenman en ster in zijn vak maar ook een vader en partner.

René het gaat je goed.

Afbeeldingsresultaat voor rené vercruysse acasa