Van Roey Vastgoed

Onze visie

De mens centraal bij Van Roey Vastgoed

'Eerst bestudering van het leven, dan de publieke ruimte en dan pas de gebouwen.'
- Jan Gehl

Deze slagzin geeft perfect aan hoe Van Roey Vastgoed te werk gaat. Kwalitatief wonen heeft kwalitatieve plekken nodig. Waar het aangenaam vertoeven is, kunnen we mensen ontmoeten. Daarom starten onze analyses altijd bij de mens en niet bij de bakstenen.

Een plek wordt pas echt interessant, als ze goed doordacht in elkaar wordt gestoken. Zo zal een verborgen pleintje, een daktuin waar je het niet verwacht of een bijzonder cafeetje op een zonnige plaats, het kwartier van leven voorzien. De kwaliteit van een omgeving is essentieel om goede leefkernen te ontwikkelen. Deze moeten zo gecreëerd worden dat mensen het gevoel hebben dat de plek van hun is, al was het maar voor even.

Wij kijken pas naar de bakstenen nadat we de noden van de bewoners kennen. Met deze aanpak kom je tot de creatie van nieuwe omgevingen op maat van de omgeving en de mensen die er wonen, werken of shoppen. Te vaak gebeurt dit nog omgekeerd en begint men bij de gebouwen. De publieke ruimte wordt dan bepaald door wat er overschiet. Uiteraard moet het andersom: we dienen te vertrekken vanuit de publieke ruimte.

De integratie van deze nieuwe plek in zijn bestaande omgeving is daarbij uitermate belangrijk. Het geheel moet (blijven) kloppen en liefst veel beter worden. De nieuwe plek omarmt en versterkt de stad of gemeente, zodat het voelt alsof het altijd al zo geweest is…

Al 25 jaar een bondgenoot

Wij geloven in ver doorgedreven klantgerichtheid met de mens centraal. Door inleving in de situatie van toekomstige eigenaars kunnen we buitengewone woonomgevingen creëren. Dezelfde ethiek hanteren we in de samenwerking met onze opdrachtgevers.

Zoals het de cultuur van de groep betaamt, streven we naar een open vertrouwensrelatie met onze klanten. Betrokkenheid en kwaliteit zijn onze garanties. Zo vroeg mogelijk in het traject brengen we alle partijen rond de tafel. Zo kunnen we samen nadenken over ontwerp, financiering, uitvoering en exploitatie en wordt ieders knowhow en expertise maximaal benut.

Als Van Roey Vastgoed bouwen we niet alleen met mensen maar vooral voor mensen en dit al 25 jaar lang.