Koramic Real Estate

KORAMIC REAL ESTATE NV is de immobiliëntak van KORAMIC INVESTMENT GROUP
en ontplooit haar activiteiten direct of indirect via een reeks filialen waarbij ze in sommige
gevallen opereert met partners.
KORAMIC REAL ESTATE en haar filialen kunnen bogen op de belangrijke ervaring van
KOCERAM in de vastgoedsector.
KORAMIC REAL ESTATE ontwikkelt haar activiteiten in twee domeinen:
• het uitbouwen van een vastgoedpatrimonium
• projectontwikkeling
De maatschappij bezit een vastgoedpatrimonium dat uit diverse gebouwen in binnen- en
buitenland bestaat, met een waarde van meer dan EUR 25 miljoen. KORAMIC REAL ESTATE
zal dit vastgoedpatrimonium permanent verder uitbreiden teneinde recurrente inkomsten
te genereren via de verhuur op lange termijn.
Naast het uitbouwen van haar vastgoedpatrimonium legt KORAMIC REAL ESTATE
zich eveneens toe op projectontwikkeling, zowel in België als in het buitenland.
Dit gebeurt hoofdzakelijk i.s.m. partners die actief zijn in dezelfde sector. Vanuit deze activiteit
wenst KORAMIC REAL ESTATE winst te genereren via de realisatie van meerwaarde
bij de verkoop van haar vastgoedprojecten.
KORAMIC REAL ESTATE beschikt eveneens over een ruim portfolio aan gronden, die in
de toekomst kunnen ontwikkeld worden, hoofdzakelijk als ambachtelijke of industriële zones.
Ook in deze sector profiteert KORAMIC REAL ESTATE van de lange ervaring van KOCERAM